automatické kotle na tuhá palivaKlikněnte pro zvětšení

UD-Max


Nová atraktivní a moderní verze kotle na tuhá paliva. Široká, výkonově odstupňovaná řada umožňuje zvolit kotel přesně podle tepelných ztrát vytápěného objektu.Vyrábíme kotle o výkonech 10kW, 12kW, 15kW, 17kW, 20kW, 25kW, 30Kw, 35kW, 40kW, 45kW, 50kW, 56kW, 65kW, 85kW, 95kW a 120kW. Kromě hnědého uhlí lze spalovat dřevo, hnědouhelné brikety, dřevěné brikety, lisovaná paliva či černé uhlí. K těmto kotlům je možno připojit řídící jednotku, která bude ovládat ventilátor a čerpadlo. Zákazník si může určit buď vrchní nebo zadní vývod kouřovodu a také otevírání dvířek vpravo nebo vlevo.
kotle na tuhá paliva
Kotlový plech 6mm
Výměník kotle z certifikované oceli tloušťky 6 mm.
automatické kotle na pevná paliva Barva
Standardní kotle jsou vyráběny v barvě RAL 6029.
Za příplatek je barva dle přání zákazníka, nebo výroba z pozinkované oceli.
automatické kotle na tuhá paliva
Záruka 6let
Záruka 6 let na těsnost svárových spojů, 2 roky na elektrická zařízení.


Design a konstrukce kotlů UD-MAX je v souladu s PN-EN 303-5 a splňuje základní požadavky na bezpečnost, které jsou definovány v nařízení (EU směrnice). Záruční podrobnosti jsou uvedeny v tomto návodu a přiloženém záručním listu. Záruční karty mají také ventilátor a regulátor. UD-MAX kotle jsou instalovány a provozovány v souladu s požadavky v této příručce, nevyžadují neustálou údržbu. Pozorně si přečtěte návod kotle, v němž jsou informace týkající se výstavby, instalace a způsob provozu. Je nutné zajistit řádné a bezpečné použití.

Určení kotlů UD-MAX
Kotle UD-MAX jsou navrženy pro výstupní teplotu ohřívané vody nejvýše 90°C. Používají se hlavně v systémech ústředního vytápění u bytových domů, skladů, dílen, firem, skleníků, škol apod. Kotle UD-MAX mohou být instalovány pouze v instalacích otevřených a chráněných v souladu s PN-91/B-02413. Mohou pracovat v gravitační instalaci nebo ve spojení s čerpadlem.

Výběr kotle pro vytápění. Jmenovitý tepelný výkon kotle musí být vyšší než 15-20% vypočteného tepla z vytápěných místností.

PALIVO
automatické kotle na pevná paliva
uhlí drcené
kotle s podavacem
dřevo
kotel
uhli


Firma P.P.H.U. “Magraf“ Serwis Rafał Berski Podnik pro výrobu, obchod a služby “Magraf“ Serwis Rafał Berski/ Próba 7, 98-275 Brzeźno si vyhrazuje právo zavedení bez předchozího upozornění změn technických parametrů, vybavení a specifikace nabízeného zboží. Zde uvedené informace nejsou zabezpečením ve smyslu článku 4 odstavec 3 a 4 zákona ze dne 27. července 2002 o konkrétních podmínkách spotřebitelského prodeje a změně občanského zákoníku (dále jen „Zákon“), a také nejsou popisem zboží ve smyslu článku 4 odstavec 2 Zákona. Nejedná se také o nabídku ve smyslu článku 66 občanského zákoníku.


Copyright © 2018 Kotlemax

Lons: