kotle s podavacem
Klikněnte pro zvětšení

Eko-Max 4

Green PowerChtěli bychom Vám nabídnout poslední model kotle ze série EKO-MAX: GREEN POWER, který byl zhotoven s určením pro zákazníka, kterého bezproblémové fungování a montáž má zjednodušit práci osoby provádějící montáž. Máme mnohaleté zkušenosti s výrobou kotlů a při zajištění výměny poznatků s montážními pracovníky jsme vytvořili správný produkt. Inovační řešení pro ty, kteří mají rádi pohodlí při provozování kotle. Nejmodernějším dvoukomorovým kotlem je kotel GREEN POWER. Spojuje v sobě dva typy Vám známých kotlů:

- kotel s podavačem
- kotel – násypka

Kotel má dvě nezávislé komory, ve kterých je možné spalovat palivo, buď současně, nebo v každé komoře zvlášť (hlídá to regulátor teploty kotle). Topeniště jsou umístěná jedno nad druhým, oproti tomu jejich konstrukce je strukturovaná tak, aby bylo možné v nich topit současně. Topeniště s ručním topením je konstruováno z vodních roštů, které hned v topeništi odčerpávají teplo, čímž je předáváno více tepla do oběhu. Kanály v kotli jsou umístěny horizontálně nad topeništěm po celé šířce kotle, díky čemu je celý kotel ohříván. Důležitou předností horizontálních kanálů nad topeništěm je jednoduchý přístup k nim při čištění, a zvyšuje se rovněž životnost kotle, protože zplodiny hoření procházejí napájecí vodou a nedochází k její kondenzaci v kotli.

kotle berskiKlikněnte pro zvětšení
automatické kotle na tuhá palivaKlikněnte pro zvětšení
automatické kotle na tuhá palivaKlikněnte pro zvětšení


Ceník

Ohřívaná plocha (m2)
kW
EKO-MAX 4 GREEN POWER
100
15
66800
150
20
68400
200
25
70600
250
30
72600
300
35
75500
350
40
76900
450
50
83500


Zeptej se na slevy !!+420 608-724-452


automatické kotle na pevná paliva
INOVACE
- je možné topit současně na automatický režim, tak i v topeništi pro ruční topení jako v obyčejném kotli
- na jaře, v letě a na podzim je možné topit v druhém topeništi různým palivem: dřevem, uhlím, briketami atd.
- pokud koupíme palivo horší kvality, můžeme s ním topit v dodatečném topeništi
- pokud koupíme palivo horší kvality a kotel nemůže dosáhnout nastavenou teplotu, můžeme mu pomoci druhým topeništěm
- v případě výpadku el. energie, kdy nebude fungovat automatický režim, můžeme bez problému fungovat dále topením v ruční komoře
- dva kotle v ceně jednoho.

kotle na tuhá paliva
KOTLOVÝ PLECH
Druh P265GH 6 mm
pec eko-max BARVA
Standardní kotle jsou vyráběny v barvě uvedené na snímku.
Za doplatek jsou pece vyráběny v barvě podle přání zákazníka
pece eko-max
ZARUKÁ
Záruka 8let na těsnost svárových spojů, 2 roky na elektrická zařízení.
(Od 90 Kw záruka 6let na těsnost svárových spojů)
automatické kotle na tuhá paliva
ÚČINNOST 90%
kotle na tuhá paliva berski
ČIŠTĚNI
Vše z přední části kotle.
kotle na tuhá paliva eko-max
KOUŘOVOD
Celá řada možností nastavení kouřovodu vycházejícího z kotle.
kotel na pevná paliva
SERVIS
Servis záruční i pozáruční. Zajišťujeme servis do 48 hodin.
automatický kotel
ŘIDICÍ JEDNOTKA
U kotle GREEN POWER je použitá řídící jednotka „TITANIC“ výrobce firmy PROND, která mezi jinými tyto funkce:
- šesti časových pásem
- možnost napojení pokojového řídícího panelu
- možnost regulace nastavení teploty zvlášť pro ústřední topení a zvlášť pro teplou užitkovou vodu
- možnost napojení externího venkovního čidla
kotel na pevná paliva berq
PODAVAČ
Podavač se skládá ze železného šneku z ploché oceli 12 mm s vysokou odolností, který přesahuje běžnou životnost, ocelových šneků asi o 5 let.

Máme na výběr dva typy podavačů:
automatické kotleKlikněnte pro zvětšení
- Podavač šnekový- ohniště retortové


Novinkou je regulátor, který má elektronickou ochranu proti zablokování. Jakmile spadne něco nežádoucího do zásobníku, zastaví se. Rychlost redukce má na starost přepínač (vlevo nebo vpravo).

automatické kotleKlikněnte pro zvětšení

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
- Podavač šnekový- Ekoenergia


Jedná se o řešení navržené firmou P.H.U.P. EkoEnergia s.c. /P.H.U.P. EkoEnergia občanské sdružení/ Hořák na tuhá paliva se šnekovým podavačem umožňuje použití širokého spektra paliva se zrnitostí v rozmezí 0-32 mm. Základními druhy paliva jsou:
černé uhlí – hrášek, uhelný prach, pelety, třísky

Tělo šnekového podavače je vyrobeno z litiny. To má vliv na zvýšení odolnosti proti korozi (což má za následek delší životnost) a dále na snížení hlučnosti při chodu podavače. Použití litiny vykazuje menší tendenci k přenášení chvění na ostatní prvky kotle. Litina je odolná vůči jakýmkoliv deformacím způsobeným teplotou, což má velký vliv na šnek, který se při snižování paliva v topeništi silně zahřívá.


automatický kotel
KOMORA
Pro ruční spalování: Dřevo, Uhlí, Brikety
Výhoda dvoukomorového kotle GREEN POWER:

- moderní design
- kompaktní, ergonomický blok
- konstrukce, která umožňuje současně ruční i automatickou funkci
- vysoká účinnost kotle > 90%
- vodní rošt
- regulace nožek kotle
- zvláštní výstupy na výměník a ústřední topení
- čidlo namontované v plášti kotle
- volba nastavení podavače
- možnost přizpůsobení kotle podle přání zákazníka
- regulátor tahu umožňující topení i v případě, výpadku el. proudu
- velká komora pro ruční topení
- dobrý přistup při čištění
- popelník – má jeden popelník pro obě komory (výhoda při čištění)
- ventilátor vhání vzduch do obou komor i při současném hoření.
- pokud kotel bude pracovat v režimu komory s podavačem a vhodíme palivo do ruční komory, je zde možnost samoodpálení od této komory

Firma P.P.H.U. “Magraf“ Serwis Rafał Berski Podnik pro výrobu, obchod a služby “Magraf“ Serwis Rafał Berski/ Próba 7, 98-275 Brzeźno si vyhrazuje právo zavedení bez předchozího upozornění změn technických parametrů, vybavení a specifikace nabízeného zboží. Zde uvedené informace nejsou zabezpečením ve smyslu článku 4 odstavec 3 a 4 zákona ze dne 27. července 2002 o konkrétních podmínkách spotřebitelského prodeje a změně občanského zákoníku (dále jen „Zákon“), a také nejsou popisem zboží ve smyslu článku 4 odstavec 2 Zákona. Nejedná se také o nabídku ve smyslu článku 66 občanského zákoníku.


Copyright © 2018 Kotlemax

Lons: